Tworzę aplikację za pomocą Xamarin.ios. Mam kilka stron na mojej stronie internetowej i ustawiłem "to początkowy kontroler widoku" dla jednej ze stron jako pierwszej strony. Użytkownicy widzą tę stronę jako pierwsza strona, jeśli już zalogowali się w inny sposób, chcę pokazać stronę logowania. Aby to zrobić dodałem ten kod:

    [Export ("application:didFinishLaunchingWithOptions:")]
    public bool FinishedLaunching (UIApplication application, NSDictionary launchOptions)
    {
      this.Window = new UIWindow(UIScreen.MainScreen.Bounds);
      LoginViewController yourViewController = UIStoryboard.FromName("Main", NSBundle.MainBundle).InstantiateViewController("LoginViewController") as LoginViewController;

      this.Window.RootViewController = yourViewController;
      this.Window.MakeKeyAndVisible();
      return true;
    }

Problem w tym, że ten kod w ogóle nie może zmienić pierwszej strony. Wygląda na to, że moja aplikacja zawsze ignoruje ten kod i wyświetla stronę z napisem „Jest kontrolerem widoku początkowego”. Oznacza to, że kiedy zmieniam pierwszą stronę w storyboardzie, widzę zmianę, ale bez zmian, kiedy ustawiam ją w moim kodzie.

0
Mehrdad Babaki 30 grudzień 2019, 08:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź