Mam do powiedzenia plików, załóżmy file1.sh i file2.sh. Te dwa pliki prowadzą dwa serwery. Chcę rozpocząć jeden serwer po drugim. Użyłem następującego polecenia. Ale to nie zadziałało.

- name: Starting Node 01
  script:
    cmd: ~/sample_ansible/00/bin/file1.sh
- name: Starting Node 02
  script:
    cmd: ~/sample_ansible/01/bin/file2.sh

To były kłody,

enter image description here

Jak rozwiązać ten problem?

1
user12056706 28 listopad 2019, 08:56

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

[Problem rozwiązany]

Odpowiedź brzmi: Uruchom tło skryptów

Włóż następujący fragment kodu do /tasks/main.yml

# Starting Node 01
- name: Starting Node 01
  shell: nohup ~/sample_ansible/00/bin/file1.sh &
# Starting Node 02
- name: Starting Node 02
  shell: nohup ~/sample_ansible/01/bin/file2.sh &
0
28 listopad 2019, 07:46