Muszę utworzyć funkcję do przesyłania niektórych dokumentów w Typ PDF i musisz pokazać nazwę i rozmiar pliku za pomocą pliku wybranego z UIDocumentPickerViewController 's delegate przed przesłaniem.

Jak mogę uzyskać jego nazwę i rozmiar pliku?

2
Nawin P. 3 maj 2021, 21:10

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W twoim UIDocumentPickerDelegate, zakończy się wdrażanie documentPicker(_:didPickDocumentsAt:), co da ci tablicę URL s. Możesz uzyskać nazwę pliku za pomocą url.lastPathComponent.

Jeśli chodzi o rozmiar pliku, po tym, jak masz to samo URL z góry, można zapytać o rozmiar pliku (Maj wymienione tutaj: Swift - Uzyskaj rozmiar pliku z URL):

do {
  let attribute = try FileManager.default.attributesOfItem(atPath: url.path)
  if let size = attribute[FileAttributeKey.size] as? NSNumber {
    let sizeInMB = size.doubleValue / 1000000.0
  }
} catch {
  print("Error: \(error)")
}
2
jnpdx 3 maj 2021, 18:17