Mam rurociąg uwalniający. Ten rurociąg ma scenę skonfigurowaną do wyzwalania wszystkich gałęzi z wyjątkiem Mistrza. Gdy scalanie jest wyzwalane nie z master, wdroży aplikację na koncie magazynowym Azure.

Mam też spust dla gałęzi głównej. To wydanie jest wyzwalane, gdy jest scalona z mistrzem. Kiedy dzieje się tak, chcę usunąć wcześniej utworzone konto pamięci masowej Azure.

Problem polega na tym, że gdy jest scalanie z Mistrzem, nie ma połączenia z oryginalnym żądaniem scalania od momentu scalania do mistrza jest właścicielem.

Czy istnieje jakaś metoda, aby pobrać nazwę Build ID / Branch Nazwa żądania scalania na podstawie nowego scalania z Master?

0
Peter Boomsma 20 styczeń 2020, 16:10

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy istnieje jakaś metoda, aby pobrać nazwę Build ID / Branch Nazwa żądania scalania na podstawie nowego scalania z Master?

Możesz użyć reszty API, aby osiągnąć ten wymóg, sprawdź Pull Żądania - Uzyskaj żądania pull według projektu

Utwórz żądanie z parametrem {X0}}, będzie wyszukać żądania ciągnięcia do tego oddziału. W odpowiedzi można znaleźć sourceRefName za pomocą nazwy oddziału źródłowego jako jego wartość.

1
Yang Shen - MSFT 21 styczeń 2020, 08:25