Nie mogę odtworzyć awarii, która wystąpiła u niektórych użytkowników aplikacji ze sklepu z aplikacjami i nie mogę tego rozgryźć.

Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x000000010008d180
Termination Signal: Trace/BPT trap: 5
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x5
Terminating Process: exc handler [3253]
Triggered by Thread: 0

Thread 0 name:
Thread 0 Crashed:
0  FGS               0x000000010008d180 LoginViewController.setupUI() + 896 (<compiler-generated>:94)
1  FGS               0x000000010008cde4 @objc LoginViewController.viewDidLoad() + 96 (LoginViewController.swift:87)
2  UIKitCore            0x00000001a0c64364 -[UIViewController _sendViewDidLoadWithAppearanceProxyObjectTaggingEnabled] + 104 (UIViewController.m:2252)
3  UIKitCore            0x00000001a0c68f98 -[UIViewController loadViewIfRequired] + 952 (UIViewController.m:3351)
4  UIKitCore            0x00000001a0bd7c88 -[UINavigationController _updateScrollViewFromViewController:toViewController:] + 172 (UINavigationController.m:6332)
5  UIKitCore            0x00000001a0bd7f9c -[UINavigationController _startTransition:fromViewController:toViewController:] + 180 (UINavigationController.m:6367)
6  UIKitCore            0x00000001a0bd8db4 -[UINavigationController _startDeferredTransitionIfNeeded:] + 1104 (UINavigationController.m:6579)
7  UIKitCore            0x00000001a0bda0f8 -[UINavigationController __viewWillLayoutSubviews] + 168 (UINavigationController.m:6853)
8  UIKitCore            0x00000001a0bbd4e0 -[UILayoutContainerView layoutSubviews] + 228 (UILayoutContainerView.m:86)
9  UIKitCore            0x00000001a1747abc -[UIView(CALayerDelegate) layoutSublayersOfLayer:] + 2156 (UIView.m:16956)
10 libobjc.A.dylib         0x000000019cf1faf0 -[NSObject performSelector:withObject:] + 68 (NSObject.mm:2182)
11 QuartzCore           0x00000001a3ce60f4 -[CALayer layoutSublayers] + 292 (CALayer.mm:9582)
12 QuartzCore           0x00000001a3ce63fc CA::Layer::layout_if_needed(CA::Transaction*) + 484 (CALayer.mm:9459)
13 QuartzCore           0x00000001a3cf9964 CA::Layer::layout_and_display_if_needed(CA::Transaction*) + 140 (CALayer.mm:2434)
14 QuartzCore           0x00000001a3c3ec1c CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*, double) + 308 (CAContextInternal.mm:1991)
15 QuartzCore           0x00000001a3c69bd8 CA::Transaction::commit() + 684 (CATransactionInternal.mm:438)
16 UIKitCore            0x00000001a12b7788 __34-[UIApplication _firstCommitBlock]_block_invoke_2 + 84 (UIApplication.m:10823)
17 CoreFoundation         0x000000019d18507c __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_BLOCK__ + 28 (CFRunLoop.c:1774)
18 CoreFoundation         0x000000019d184800 __CFRunLoopDoBlocks + 268 (CFRunLoop.c:1815)
19 CoreFoundation         0x000000019d17f800 __CFRunLoopRun + 1088 (CFRunLoop.c:2884)
20 CoreFoundation         0x000000019d17f098 CFRunLoopRunSpecific + 480 (CFRunLoop.c:3192)
21 GraphicsServices        0x00000001a72e9534 GSEventRunModal + 108 (GSEvent.c:2246)
22 UIKitCore            0x00000001a129f7ac UIApplicationMain + 1940 (UIApplication.m:4753)
23 FGS               0x000000010000da5c main + 68 (PolicyTableViewCell.swift:31)
24 libdyld.dylib          0x000000019cffef30 start + 4

Mówi, że ulega awarii w LoginViewController setupUI, oto kod w tej funkcji:

private func setupUI() {
    let hour = Calendar.current.component(.hour, from: Date())
    var greetingMessage: String = ""

    switch hour {
    case 5..<12:
      greetingMessage = "Good morning"
    case 12..<18:
      greetingMessage = "Good afternoon"
    case 18..<24:
      greetingMessage = "Good evening"
    case 24..<5:
      greetingMessage = "Good night"
    default:
      break
    }

    //Using keychain to store user name is case of app deletion, so if reinstalled, will remember him and greet him again.
    if let fgsUser = keychain.get(Constants.kFgsUser) { 
      goodMorningLabel.text =
      """
      \(greetingMessage)
      \(fgsUser)
      """
    }
    else {
      goodMorningLabel.text = greetingMessage
    }
  }

Dla części pęku kluczy, której używam KeychainSwift w wersji 17.0

0
Arie Pinto 26 grudzień 2019, 17:37

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz zmienić ostatnią sprawę.

Musisz zamienić 24 na 0.

private func setupUI() {
  let hour = Calendar.current.component(.hour, from: Date())
  var greetingMessage: String = ""

  switch hour {
  case 5..<12:
    greetingMessage = "Good morning"
  case 12..<18:
    greetingMessage = "Good afternoon"
  case 18..<24:
    greetingMessage = "Good evening"
  case 0..<5:
    greetingMessage = "Good night"
  default:
    break
  }

  //Using keychain to store user name is case of app deletion, so if reinstalled, will remember him and greet him again.
  if let fgsUser = keychain.get(Constants.kFgsUser) { 
    goodMorningLabel.text =
    """
    \(greetingMessage)
    \(fgsUser)
    """
  }
  else {
    goodMorningLabel.text = greetingMessage
  }
}
1
Aqeel Ahmad 26 grudzień 2019, 14:51