I migrowałem z Gulp 3.9.1 do 4.0.2, rozwiązałem problemy, w których potrzebne do przedstawienia Gulp.Series i Gulp.Parelele.

W folderze aplikacji generuję, nie widzę, że moje skrypty są generowane poza plikami CSS.

gulpfile.js

var gulp    = require('gulp');
var templates  = require('./tools/gulp-templates.js');
var scripts   = require('./tools/gulp-scripts.js');
var styles   = require('./tools/gulp-styles.js');
var fonts    = require('./tools/gulp-fonts.js');
var build    = require('./tools/gulp-build.js');
var run     = require('./tools/gulp-run.js');

gulp.task('default', );

gulp.task('templates', templates);

gulp.task('scripts',gulp.parallel('templates'), scripts);

gulp.task('styles', styles);

gulp.task('fonts', fonts);

gulp.task('build', gulp.parallel('styles', 'scripts','fonts'), build);

gulp.task('run', gulp.parallel('build'), run);

skrypty Gulp-scripts.js

let headerComment = require('gulp-header-comment');
let git = require('git-rev');
let strip = require('gulp-strip-comments');

let b = browserify({
  detectGlobals: false,
  entries: './src/app.js',
  debug: true
}).transform("babelify", {
  presets: [['es2015', {loose: true}], 'stage-0'],
  plugins: ['transform-proto-to-assign']
});

module.exports = function() {

    git.long(function (str) {

      return b.bundle()
        .pipe(source('app.js'))
        .pipe(buffer())
        .pipe(strip())
        .pipe(streamify(uglify({compress: true, beautify: false})))
        .pipe(headerComment(`Generated on <%= moment().format() %>
          Commit: ${str} 
        `))
        .pipe(gulp.dest('./app/'))
    })
};

folder aplikacji przed migracją

enter image description here

folder aplikacji po migracji

enter image description here

Wyjście konsoli z błędami

enter image description here

-1
Alexandra 15 styczeń 2020, 21:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Pierwszą rzeczą, którą zmieniłbym, to niektóre z twoich zadań

gulp.task('scripts',gulp.parallel('templates'), scripts);

gulp.task('build', gulp.parallel('styles', 'scripts','fonts'), build);

gulp.task('run', gulp.parallel('build'), run);

Oto task podpis z dokumentów (https://gulpjs.com / Dokumenty / EN / API / zadanie # Signature)

Zadanie ([TaskName], TaskFunkcja)

Masz gulp.task('run', gulp.parallel('build'), run);, że ostatni run musi być częścią argumentu {x2}}, więc prawdopodobnie chcesz:

gulp.task('run', gulp.series('build', run));

gulp.task('build', gulp.series( gulp.parallel('styles', 'scripts','fonts'), build)); i

gulp.task('scripts',gulp.series('templates', scripts));

Możesz mieć inne problemy, ale zaczynają się od powyższych zmian.

1
Mark 15 styczeń 2020, 22:17