Cześć Próbuję utworzyć skrypt, aby kliknąć link, którego mogę zapewnić częściowy link. Byłoby wspaniale, gdyby ktoś mógł doradzić, jak mogę to zrobić

<a href="website/report/download.json?refId=3e49762e-8edc-47c2-a282-11ee3c64e85a&amp;reportType=xlsx&amp;fileName=GeneralExtract.xlsx&amp;obo>GeneralExtract.xlsx</a>


Set i = CreateObject("InternetExplorer.Application")
Dim idoc As MSHTML.HTMLDocument
Set idoc = i.document
Set eles6 = idoc.getElementsByTagName("a")


For Each ele6 In eles6
If ele6.href = "fileName=GeneralExtract" Then
    ele6.Click
Else
End If
0
Hanit Singh Saluja 15 styczeń 2020, 19:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź