W pliku użytkownika-mgt.xml mam użytkownikaTorMeManager z listą właściwości. Jak mogę "przeczytać" właściwości od wewnątrz mojego projektu? Ponieważ chciałbym napisać konfiguracje mojego LDAP tylko raz, w pliku użytkownika-mgt.xml, zamiast pisać je również wewnątrz kodu.

0
ayasha 2 grudzień 2019, 16:31

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz uzyskać dostęp do właściwości konfiguracji sklepu użytkownika za pomocą właściwości,

realmConfig.getUserStoreProperty('<property_name>');
0
senthalan 2 grudzień 2019, 14:21