Mam XTS z wieloma występami w określonej dacie:

          Performance
2004-05-31    -7.478589e-03
2004-06-30     1.565250e-02
2004-06-30     1.372764e-02
2004-07-30    -1.558922e-03
2004-07-30    -1.451943e-02
2004-07-30    -3.829991e-02
2004-08-31    -4.456728e-03
2004-08-31    -1.547637e-03
2004-08-31     1.901513e-02

Chciałbym uzyskać nową serię czasu lub dataframe, nie ma znaczenia, wraz ze środkiem każdej daty indeksu:

          Performance
2004-05-31    -7.478589e-03
2004-06-30     1.469007e-02 (mean of both 2004-06-30 observations)
2004-07-30    -5.225589e-03 (mean of three 2004-07-30 observations)
... 

Przeglądałem prześcieradło XTS i interwebs i znaleźliśmy nic podobnego. Czy ktoś ma pomysł, którego funkcja mogłem użyć? Dziękuję Ci bardzo za Twój czas.

r xts
-1
RNewbie 24 listopad 2019, 23:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jedną opcją jest grupowanie przez index w tapply i zdobądź mean

tapply(xt1, index(xt1), FUN = mean)
# 2004-05-31  2004-06-30  2004-07-30  2004-08-31 
#-0.007478589 0.014690070 -0.018126087 0.004336922 

Lub z apply.daily

library(xts)
apply.daily(xt1, mean)
#       [,1]
#2004-05-31 -0.007478589
#2004-06-30 0.014690070
#2004-07-30 -0.018126087
#2004-08-31 0.004336922

Dane

xt1 <- structure(c(-0.007478589, 0.0156525, 0.01372764, -0.001558922, 
-0.01451943, -0.03829991, -0.004456728, -0.001547637, 0.01901513
), .Dim = c(9L, 1L), index = structure(c(1085961600, 1088553600, 
1088553600, 1091145600, 1091145600, 1091145600, 1093910400, 1093910400, 
1093910400), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", 
"zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC")
1
akrun 24 listopad 2019, 20:36