Chciałbym użyć ostatniej metody w taki sam sposób, w jaki jest możliwe użycie pierwszej metody w Laravel z App\Model::first

Nie mogę znaleźć odpowiednika elokwencji ostatniego.

0
olivia saina 24 listopad 2019, 19:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

last() jest metodą Kolekcja klasa. Jeśli chcesz wykonać go na modelu lub w instancji Builder zapytania, Możesz to zrobić tak:

$lastRecord = Model::latest()->first();
0
Kenny Horna 24 listopad 2019, 16:10