Witaj stos przepełnienia!

Uczę się metodami w szybkim i nie udało mi się uzyskać metody

var characterClasses = ["Ranger", "Paladin", "Druid"]

characterClasses.append("Fairy")

characterClasses += ["Nymph", "Troll"]

characterClasses.remove(at: 2)


var reversedClasses = characterClasses.reversed()

print(reversedClasses)

Próbowałem przepisywać kod i sprawdzić, że pasuje do tego, co instruktor wpisał również w XCode.

Każdy wgląd jest doceniony! Ty.

-2
Amber Victoria 14 styczeń 2020, 04:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

.reversed() Właściwie powraca Reversedcollection zamiast tablicy . Źródło

Aby wyłączyć to z powrotem do tablicy, którą możesz spróbować:

print(characterClasses.reversed().map({ $0 }))

Lub

print(Array(characterClasses.reversed()))
1
DrewG23 14 styczeń 2020, 02:25