Testowane z prostą ramą danych jako wejście, myślę, że może to być sam plik Excel.

workbook <- loadWorkbook(filepath, xlsxFile = NULL, isUnzipped = FALSE)
writeData(workbook, "Test1", al, startCol = 2, startRow = 5, colNames = FALSE)
saveWorkbook(workbook, filepath, overwrite = T)

Ale rozumiem:

Błąd w komentarzu_list [[i]] $ Style [[J]]: Subskipsografia poza granicami

0
HarmenD 5 grudzień 2019, 15:58

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Najwyraźniej OpenXLSX nie obsługuje komentarzy. Usuwanie wszystkich komentarzy w moim pliku Excel rozwiązał problem.

1
HarmenD 5 grudzień 2019, 13:16