Używam VTK 8.2.0 i chcę serializować vtkUnstructuredGrid i przywrócić go później.

Uważam, że łatwo jest dostać i ustawić swoje surowe punkty z vtkPoints.

Ale dla vtkCellArray uważam, że nie mam dostępu do GetOffsetsArray() i GetConnectivityArray(), ale dokument mówi vtkCellArray ma te dwie metody:

https://vtk.org/doc/nghtly/html/classvtkcelray.html.

Więc jaki jest najlepszy sposób na serializację {x0}}?

0
landings 16 grudzień 2019, 11:00

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
vtkDataWriter::WriteToOutputStringOn()

https://vtk.org/doc/nghtly/html/classvtkdatawriter.html.

1
Mathieu Westphal 16 grudzień 2019, 12:07