Próbuję złapać błąd z usługi, która zwraca współrzędne i zwrot domyślnie, jeśli wystąpi błąd, ale nie działa. Domyślne współrzędne nie są zwracane. Nie przejdzie nawet do subskrypcji linii.

this.coordinateService
   .getMyCoordinates()
   .pipe(
    catchError(err => {
     console.log(err);
     return of(new GeoCoordinates(0, 0));
    })
   )
   .subscribe(data => {
    this.initMap(data);
   });

Usługa:

getMyCoordinates(): Observable<GeoCoordinates> {
  throw new Error("Coordinates not found");
 }
0
genek 28 listopad 2019, 18:23

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz zwrócić obserwowalny od swojego getMyCoordinates()

import { throwError } from 'rxjs/internal/observable/throwError';

getMyCoordinates(): Observable<GeoCoordinates> {
   return throwError("Coordinates not found");
}
0
Ashot Aleqsanyan 28 listopad 2019, 15:32