Jestem w Manjaro. Właśnie migrowałem z MySQL do PostgreSQL. Po wielu trudnościach instalacji PostgreSQL Uzyskaj błąd :( Wynik końcowy W przypadku instalacji PSYCOPG2:

pip install psycopg2

Wynik to:

Collecting psycopg2
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/84/d7/6a93c99b5ba4d4d22daa3928b983cec66df4536ca50b22ce5dcac65e4e71/psycopg2-2.8.4.tar.gz
Building wheels for collected packages: psycopg2
 Building wheel for psycopg2 (setup.py) ... error
 ERROR: Command errored out with exit status 1:
  command: /home/nima/project/django/coders/env/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-w4_ngmz0 --python-tag cp36
    cwd: /tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/
 Complete output (36 lines):
 running bdist_wheel
 running build
 running build_py
 creating build
 creating build/lib.linux-x86_64-3.6
 creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/compat.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/errors.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/_json.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/tz.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/extensions.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/_range.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/_ipaddress.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/extras.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/_lru_cache.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/sql.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/errorcodes.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 copying lib/pool.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
 running build_ext
 building 'psycopg2._psycopg' extension
 creating build/temp.linux-x86_64-3.6
 creating build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg
 x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -march=nocona -mtune=haswell -ftree-vectorize -fPIC -fstack-protector-strong -fno-plt -O2 -pipe -march=nocona -mtune=haswell -ftree-vectorize -fPIC -fstack-protector-strong -fno-plt -O2 -pipe -fPIC -DPSYCOPG_VERSION=2.8.4 (dt dec pq3 ext lo64) -DPG_VERSION_NUM=120001 -DHAVE_LO64=1 -I/home/nima/anaconda3/include/python3.6m -I. -I/usr/include -I/usr/include/postgresql/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement
 unable to execute 'x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc': No such file or directory

 It appears you are missing some prerequisite to build the package from source.

 You may install a binary package by installing 'psycopg2-binary' from PyPI.
 If you want to install psycopg2 from source, please install the packages
 required for the build and try again.

 For further information please check the 'doc/src/install.rst' file (also at
 <http://initd.org/psycopg/docs/install.html>).

 error: command 'x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
 ----------------------------------------
 ERROR: Failed building wheel for psycopg2
 Running setup.py clean for psycopg2
Failed to build psycopg2
Installing collected packages: psycopg2
  Running setup.py install for psycopg2 ... error
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /home/nima/project/django/coders/env/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hkcgaxlg/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /home/nima/project/django/coders/env/include/site/python3.6/psycopg2
     cwd: /tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/
  Complete output (36 lines):
  running install
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build/lib.linux-x86_64-3.6
  creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/compat.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/errors.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/_json.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/tz.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/extensions.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/_range.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/_ipaddress.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/extras.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/_lru_cache.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/sql.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/errorcodes.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  copying lib/pool.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
  running build_ext
  building 'psycopg2._psycopg' extension
  creating build/temp.linux-x86_64-3.6
  creating build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg
  x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -march=nocona -mtune=haswell -ftree-vectorize -fPIC -fstack-protector-strong -fno-plt -O2 -pipe -march=nocona -mtune=haswell -ftree-vectorize -fPIC -fstack-protector-strong -fno-plt -O2 -pipe -fPIC -DPSYCOPG_VERSION=2.8.4 (dt dec pq3 ext lo64) -DPG_VERSION_NUM=120001 -DHAVE_LO64=1 -I/home/nima/anaconda3/include/python3.6m -I. -I/usr/include -I/usr/include/postgresql/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement
  unable to execute 'x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc': No such file or directory

  It appears you are missing some prerequisite to build the package from source.

  You may install a binary package by installing 'psycopg2-binary' from PyPI.
  If you want to install psycopg2 from source, please install the packages
  required for the build and try again.

  For further information please check the 'doc/src/install.rst' file (also at
  <http://initd.org/psycopg/docs/install.html>).

  error: command 'x86_64-conda_cos6-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
  ----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: /home/nima/project/django/coders/env/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-bc661h33/psycopg2/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hkcgaxlg/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /home/nima/project/django/coders/env/include/site/python3.6/psycopg2 Check the logs for full command output.

Co to do zainstalowania?!

Wersja Django: 3 OS: Manjaro PostgreSQL z R (najnowsza wersja)

Czy mogę używać postgres bez Psycopg2 ????

0
NIMA SEDAGHAT 15 styczeń 2020, 19:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedź jest w błąd, który nam pokazałeś:

Możesz zainstalować pakiet binarny, instalując "Psycopg2 binary" z PYPI. Jeśli chcesz zainstalować PSYCOPG2 ze źródła, zainstaluj pakiety wymagane do budowy i spróbuj ponownie.

Więc spróbuj pip install psycopg2-binary lub upewnij się, że zainstalowałeś gcc przed instalacją ze źródła.

Należy pamiętać, że nawet po zainstalowaniu gcc prawdopodobnie będzie innymi błędami, w którym to przypadku będziesz musiał zainstalować te brakujące pakiety, dopóki nie ma już błędów. Na wspólnych dystrybucji Linuksa znajdziesz pakiet build-essential, który zawiera najczęstsze pakiety do budowy innych pakietów. Na Manjaro / Arch Linux jest to pakiet base-devel.

1
dirkgroten 16 styczeń 2020, 10:12