Kiedy używam tego skryptu:

Get-DistributionGroup -Filter {Displayname -like "DG_Group"}|Select managedBy|ft

Dostaję ou wraz z nazwą, wyjściem:

{Work.Place/eur/user/surname, FirstName}

Ale chcę tylko nazwy, przykład wyjścia:

{Nazwisko Imię}

0
LukasUnso 9 styczeń 2020, 16:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli wszystko, co chcesz zwrócić, jest ostatnią częścią tego, co znajduje się w nieruchomości Managedby (Multivalue), spróbuj tego (nieświadomie):

Get-DistributionGroup -Filter 'Displayname -like "DG_Group"' | 
  Select-Object Name, 
         @{Name = "ManagedBy"; Expression={($_.ManagedBy | ForEach-Object {$_.Split("/")[-1]})}} 
0
Theo 9 styczeń 2020, 14:22