Oto mój kod;

To jest mój wektor:

vector<string>day1{"Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday"};

Używam wektora w tym kodzie:

void Course::addCourse()
{
  string a;
  int b;
  int total;
  int courseAdd;
  cout<<"How many course you want to add?"<<endl;
  cin>>courseAdd;
  cout<<"Enter the name of course and number of hours.\nWARNING:For now just enter max 6 course hours"<<endl;
  for(int i=0;i<courseAdd;++i)
  {
    setCourseName(a);
    setHours(b);
    getCourseList().insert({a, b});
    total += getHours();
    getMatchMap().insert({make_pair(a,b),make_pair(day1[i],dayHours)});
  }

Chcę przetasować dni przed włożeniem mapy.i tutaj:

getMatchMap().insert({make_pair(a,b),make_pair(day1[i],dayHours)});

Jak mogę losować elementy wektorowe lub gdzie muszę to zrobić?

c++
0
sonelektrikci 26 grudzień 2019, 18:37

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Przed pętlą możesz zrobić:

std::random_device rd;
std::mt19937 g(rd());
std::shuffle(day1.begin(), day1.end(), g);

Aby przetasować swój wektor.

3
Andreas DM 26 grudzień 2019, 16:05