To jest plik HTML

</head>
<body>
  <header>
    <h2>Mountain Travel</h2>
    <nav>
      <li><a href="#">Tour</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
  </header>
  <section class="introduction">
    <div class="background-image" style="background-image: url(assets/image/main.jpg);" >

    </div>
    <div class="content-area">
      <h1>Mountain Travel</h1>
      <h3>Unmissable Adventure Tours Around The World</h3>
      <a href="#" class="btn">Contact Us Now</a>
  </div>
 </section>
</body>
</html>

To jest CSS:

.introduction.background-image {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-size: cover;
  z-index: -1;

}
.introduction{
  position:relative;
}

Jednak obraz w ogóle się nie pojawia. Jestem pewien, że adres URL jest poprawny. Czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?

0
rene smith 16 styczeń 2020, 02:51

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Najpierw nie masz poprawnej struktury html (tag nav nie był blisko). Po drugie .background-image jest dzieckiem .introduction. Aby uzyskać dostęp do niego w CSS, musisz użyć .introduction .background-image, a nie .introduction.background-image:

.introduction .background-image {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-size: cover;
  z-index: -1;
}

.introduction{
  position:relative;
}
<header>
 <h2>Mountain Travel</h2>
 <nav>
  <ul>
   <li><a href="#">Tour</a></li>
   <li><a href="#">About</a></li>
   <li><a href="#">Contact</a></li>
  </ul>
 </nav> <!-- Don't forget to close your nav tag-->
</header>

<section class="introduction">
 <div class="background-image" style="background-image: url(https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);" ></div>

 <div class="content-area">
  <h1>Mountain Travel</h1>
  <h3>Unmissable Adventure Tours Around The World</h3>
  <a href="#" class="btn">Contact Us Now</a>
 </div>
</section>

Używam w tym przykładzie niezawodne źródło (logo Google) dla ścieżki obrazu. Więc jeśli w twoim przykładzie nie działa, może źródło obrazu nie jest dobrego.

Jak wspomniano przez @koshvery Nie zapomnij, że li musi być w {{{ X1}} lub ol Tag HTML.

2
johannchopin 16 styczeń 2020, 00:10