Czy ktoś może mi pomóc w stworzeniu takiego kształtu w prawym górnym rogu ekranu telefonu komórkowego: tu wpisz opis obrazu

Z góry dziękuję.

-4
Anas Reza 10 czerwiec 2021, 18:16

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć widżetu Stack i jako jego dziecka widżetu pozycjonowanego z kontenerem, który ma okrąg, a następnie możesz wypchnąć okrąg z ekranu, aby renderować tylko jego część

class _MyAppState extends State<MyApp> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: MyApp._title,
   home: Scaffold(
     body: Column(
    children: [
     CircleCorner(),
    ],
   )),
  );
 }
}

class CircleCorner extends StatelessWidget {
 const CircleCorner({
  Key? key,
 }) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  Size size = MediaQuery.of(context).size;
  return SizedBox(
   width: size.width,
   height: 300,
   child: Stack(
    children: [
     Positioned(
      top: -460,
      right: -380,
      child: Container(
        width: 600.0,
        height: 600.0,
       decoration: new BoxDecoration(
        color: Colors.black87,
        shape: BoxShape.circle,
       ),
      ),
     ),
    ],
   ),
  );
 }
}

Result

1
Jaime Ortiz 10 czerwiec 2021, 16:56

Sugeruję to, oczywiście pewne zmiany muszą być wykonane zgodnie z twoimi wymaganiami

class Demo extends StatelessWidget {
 const Demo({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return SafeArea(
   child: Container(
    color: Colors.white,
    child: Stack(
     fit: StackFit.expand,
     children: [
      CustomPaint(
       painter: BackgroundPainter(),
      ),
      const Padding(
       padding: EdgeInsets.only(top: 50, right: 50),
       child: Align(
        alignment: Alignment.topRight,
        child: Icon(Icons.menu, size: 50),
       ),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

class Point {
 final double _xAxis;
 final double _yAxis;

 Point(this._xAxis, this._yAxis);
}

class BackgroundPainter extends CustomPainter {
 final Paint _bluePaint;

 BackgroundPainter()
   : _bluePaint = Paint()
     ..color = Colors.lightBlue.shade300
     ..style = PaintingStyle.fill;

 @override
 void paint(Canvas canvas, Size size) {
  paintBlue(size, canvas);
 }

 @override
 bool shouldRepaint(CustomPainter oldDelegate) => true;

 void paintBlue(Size size, Canvas canvas) {
  final path = Path();

  path.moveTo(size.width, 0);
  path.lineTo(size.width * 0.60, 0);

  _addPointsToPath(path, [
   Point(size.width * 0.55, size.height * 0.25),
   Point(size.width, size.height * 0.25),
  ]);

  canvas.drawPath(path, _bluePaint);
 }

 void _addPointsToPath(Path path, List<Point> points) {
  for (var i = 0; i < points.length - 2; i++) {
   final xDiff = (points[i]._xAxis + points[i + 1]._xAxis) / 2;
   final yDiff = (points[i]._yAxis + points[i + 1]._yAxis) / 2;
   path.quadraticBezierTo(points[i]._xAxis, points[i]._yAxis, xDiff, yDiff);
  }

  final secondLastPoint = points[points.length - 2];
  final lastPoint = points[points.length - 1];
  path.quadraticBezierTo(secondLastPoint._xAxis, secondLastPoint._yAxis,
    lastPoint._xAxis, lastPoint._yAxis);
 }
}

enter image description here

0
sungkd123 10 czerwiec 2021, 16:42