Próbuję zaznaczyć pole wyboru za pomocą [checked] = "true", ale to nie działa tutaj jest link https://stackblitz.com/edit/ angular-ivy-6qeay9?file=src/app/app.component.ts

0
Sam 11 czerwiec 2021, 10:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Gdy właściwość jest ujęta w nawiasy [], zakłada się, że RHS jest właściwością w kontrolerze (plik *.ts). Zobacz wiązanie właściwości, aby uzyskać więcej informacji.

W twoim przypadku musisz po prostu zrobić

checked=true

Aktualizacja

Właśnie widziałem Stackblitz.

  1. Ponieważ jest to <input>, musi to być tylko checked, a nie checked=true.
  2. Ale masz dwukierunkowe wiązanie ngModel. Musisz więc usunąć checked i ustawić status za pomocą powiązanej właściwości theCheckbox.

kontroler (* .ts)

export class AppComponent  {
  theCheckbox = true;
}

Zmodyfikowałem Twój Stackblitz

1
Michael D 11 czerwiec 2021, 07:40