Mnożę dwie kolumny mojego widoku vDetalleEventoCaracteristicas i pokazuję je w kolumnie Suma, ale teraz chcę zsumować wszystkie rekordy kolumny Suma Jak mogę to zrobić?

0
douglas 18 czerwiec 2021, 08:48

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
SELECT SUM(Total) AS Total_Sum
FROM (
    SELECT *,(Cantidad * valor) AS Total
    FROM vDetalleEventoCaracteristicas
    WHERE idevento = @IdEvento
)table_alis

Użyj tego zapytania, aby uzyskać sumę kolumny Suma.

1
Amit Verma 18 czerwiec 2021, 07:57

Po prostu dodaj SUM do wybranego wyciągu:

select SUM(Cantidad * Valor) AS Total from vDetalleEventoCaracteristicas
where  idevento = @IdEvento
1
Yair Maron 18 czerwiec 2021, 08:02