Mam małe TextView wewnątrz CardView, takie jak projekt. Używany jako Firebase Recycler View do wyświetlania treści. Oto jego kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="8dp"
  android:layout_marginTop="10dp"
  android:layout_marginEnd="8dp"
  android:background="@drawable/main_design">

  <ImageView
    android:id="@+id/rycImage"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="180dp"
    android:layout_marginStart="4dp"
    android:layout_marginLeft="4dp"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:layout_marginBottom="4dp"
    android:scaleType="centerCrop"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/rycName"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:ellipsize="end"
    android:justificationMode="inter_word"
    android:lines="1"
    android:text="Name"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/rycImage"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/rycDesc"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:ellipsize="end"
    android:justificationMode="inter_word"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:maxLines="4"
    android:lines="4"
    android:text="Desc"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="14sp"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/rycPhone"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/rycImage"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/rycName" />

  <TextView
    android:id="@+id/rycMail"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:text="e-mail"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="14sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/rycImage" />

  <TextView
    android:id="@+id/rycPhone"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:text="phone"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="14sp"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/rycMail"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/rycMail"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/rycMail" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

TextView o nazwie rycDesc jest długim tekstem i chcę, aby przebił się do nowej linii, jeśli osiągnął margines lewy i prawy. W tej chwili wykracza poza swoje ograniczenia i ponad ImageView. Jak mogę złamać linię po osiągnięciu jego ograniczeń?

enter image description here

0
IBlackVikingl 19 czerwiec 2021, 09:29

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
<TextView
  android:id="@+id/rycDesc"
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="16dp"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:layout_marginEnd="16dp"
  android:layout_marginBottom="8dp"
  android:ellipsize="end"
  android:justificationMode="inter_word"
  android:inputType="textMultiLine"
  android:maxLines="2"
  android:text="Desc"
  android:textColor="@color/white"
  android:textSize="14sp"
  app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/rycPhone"
  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/rycImage"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/rycName" />
1
Hosein Haqiqian 19 czerwiec 2021, 09:00

Ponieważ lewa i prawa krawędź rycDesc są ograniczone, możesz nadać mu szerokość 0dp, aby te ograniczenia były honorowane zamiast wrap_content

Po prostu zmień:

<TextView
    android:id="@+id/rycDesc"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"

Do

<TextView
    android:id="@+id/rycDesc"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"

Tak teraz wygląda:

enter image description here

Jeśli używasz nowszej wersji ConstraintLayout, możesz zachować wrap_content i dodać to do rycDesc:

app:layout_constrainedWidth="true"
1
Embydextrous 19 czerwiec 2021, 09:31

Zamienić

<TextView
    android:id="@+id/rycDesc"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="20dp"
    android:ellipsize="end"
    android:maxLines="4"
    android:text="Desc"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="14sp"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/rycPhone"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/rycImage"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/rycName" />
0
Ajithkumar Muthukumaran 19 czerwiec 2021, 07:03

Zamiast tego możesz użyć 2 LinearLayout (Horizental), jednego dla obrazu i jednego dla całego tekstu

0
M.m 19 czerwiec 2021, 07:04

Użyj tej linii w Twoim TextView w xml

android:singleLine="false"
0
Harshit Gupta 19 czerwiec 2021, 09:05