Mam listę o nazwie lst, która zawiera trzy iteracje, aw każdej iteracji są prognozy 2 lata. Chcę dokonać podzbioru i wyodrębnić z moich danych gender =2 w taki sposób, aby w końcu mieć dwie listy. jedna lista z gender 1 i druga lista z gender2.

iteration1 <- list(year1 =data.frame(age=c(10,11,12,13), district=c(1,2,3,4),gender=c(1,2,2,1)
                ,weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1)),
       year2 =data.frame(age=c(10,11,12,13,10,10), district=c(1,2,3,4,2,1),gender=c(1,2,2,1,1,1),weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1,12.2,13.1)))

iteration2 <- list(year1 =data.frame(age=c(10,11,12,13), district=c(1,2,3,4),gender=c(2,2,1,1)
                ,weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1)),
       year2 =data.frame(age=c(10,11,12,13,13,13,12), district=c(1,2,3,4,1,3,3),gender=c(2,2,1,1,2,2,2),weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1,10.9,11.9,15.1)))

iteration3 <- list(year1 =data.frame(age=c(10,11,12,13), district=c(1,2,3,4),gender=c(2,2,1,1)
                ,weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1)),
       year2 =data.frame(age=c(10,11,12,13,10,10,11,12), district=c(1,2,3,4,4,3,2,2),gender=c(2,2,1,1,2,2,1,2),weight=c(12.2,11.3,11.2,10.1,13.5,12.8,13.9,14.9)))

lst <- list(iteration1 = iteration1, iteration2 = iteration2, iteration3= iteration3 )
r
3
mehmo 19 czerwiec 2021, 17:09

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mam nadzieję, że to masz na myśli:

library(purrr)

map(1:2, function(a){
 lst %>%
  map_dfr(~ .x %>% 
       map_dfr(~ .x %>% 
            filter(gender == a)))
}) %>%
 set_names(paste("gender", 1:length(.)))

$`gender 1`
  age district gender weight
1  10    1   1  12.2
2  13    4   1  10.1
3  10    1   1  12.2
4  13    4   1  10.1
5  10    2   1  12.2
6  10    1   1  13.1
7  12    3   1  11.2
8  13    4   1  10.1
9  12    3   1  11.2
10 13    4   1  10.1
11 12    3   1  11.2
12 13    4   1  10.1
13 12    3   1  11.2
14 13    4   1  10.1
15 11    2   1  13.9

$`gender 2`
  age district gender weight
1  11    2   2  11.3
2  12    3   2  11.2
3  11    2   2  11.3
4  12    3   2  11.2
5  10    1   2  12.2
6  11    2   2  11.3
7  10    1   2  12.2
8  11    2   2  11.3
9  13    1   2  10.9
10 13    3   2  11.9
11 12    3   2  15.1
12 10    1   2  12.2
13 11    2   2  11.3
14 10    1   2  12.2
15 11    2   2  11.3
16 10    4   2  13.5
17 10    3   2  12.8
18 12    2   2  14.9
4
Anoushiravan R 19 czerwiec 2021, 15:04

Możesz to zrobić

library(tidyverse)

map_dfr(lst, \(x) map_dfr(x, ~.x)) %>% split(.$gender)
#> $`1`
#>  age district gender weight
#> 1  10    1   1  12.2
#> 4  13    4   1  10.1
#> 5  10    1   1  12.2
#> 8  13    4   1  10.1
#> 9  10    2   1  12.2
#> 10 10    1   1  13.1
#> 13 12    3   1  11.2
#> 14 13    4   1  10.1
#> 17 12    3   1  11.2
#> 18 13    4   1  10.1
#> 24 12    3   1  11.2
#> 25 13    4   1  10.1
#> 28 12    3   1  11.2
#> 29 13    4   1  10.1
#> 32 11    2   1  13.9
#> 
#> $`2`
#>  age district gender weight
#> 2  11    2   2  11.3
#> 3  12    3   2  11.2
#> 6  11    2   2  11.3
#> 7  12    3   2  11.2
#> 11 10    1   2  12.2
#> 12 11    2   2  11.3
#> 15 10    1   2  12.2
#> 16 11    2   2  11.3
#> 19 13    1   2  10.9
#> 20 13    3   2  11.9
#> 21 12    3   2  15.1
#> 22 10    1   2  12.2
#> 23 11    2   2  11.3
#> 26 10    1   2  12.2
#> 27 11    2   2  11.3
#> 30 10    4   2  13.5
#> 31 10    3   2  12.8
#> 33 12    2   2  14.9

Utworzony 19.06.2021 przez pakiet reprex (v2.0.0)

3
AnilGoyal 19 czerwiec 2021, 16:39

Opcja z bind_rows

library(dplyr)
library(purrr)
map_dfr(lst, bind_rows) %>% 
  group_split(gender)

-wynik

[[1]]
# A tibble: 15 x 4
   age district gender weight
  <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
 1  10    1   1  12.2
 2  13    4   1  10.1
 3  10    1   1  12.2
 4  13    4   1  10.1
 5  10    2   1  12.2
 6  10    1   1  13.1
 7  12    3   1  11.2
 8  13    4   1  10.1
 9  12    3   1  11.2
10  13    4   1  10.1
11  12    3   1  11.2
12  13    4   1  10.1
13  12    3   1  11.2
14  13    4   1  10.1
15  11    2   1  13.9

[[2]]
# A tibble: 18 x 4
   age district gender weight
  <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
 1  11    2   2  11.3
 2  12    3   2  11.2
 3  11    2   2  11.3
 4  12    3   2  11.2
 5  10    1   2  12.2
 6  11    2   2  11.3
 7  10    1   2  12.2
 8  11    2   2  11.3
 9  13    1   2  10.9
10  13    3   2  11.9
11  12    3   2  15.1
12  10    1   2  12.2
13  11    2   2  11.3
14  10    1   2  12.2
15  11    2   2  11.3
16  10    4   2  13.5
17  10    3   2  12.8
18  12    2   2  14.9
3
akrun 19 czerwiec 2021, 17:44

Używanie purrr:

library(dplyr)
library(purrr)

lst1 <- map(lst, ~ map(., filter, gender == 1))
lst2 <- map(lst, ~ map(., filter, gender == 2))

lst1

$iteration1
$iteration1$year1
 age district gender weight
1 10    1   1  12.2
2 13    4   1  10.1

$iteration1$year2
 age district gender weight
1 10    1   1  12.2
2 13    4   1  10.1
3 10    2   1  12.2
4 10    1   1  13.1


$iteration2
$iteration2$year1
 age district gender weight
1 12    3   1  11.2
2 13    4   1  10.1

$iteration2$year2
 age district gender weight
1 12    3   1  11.2
2 13    4   1  10.1


$iteration3
$iteration3$year1
 age district gender weight
1 12    3   1  11.2
2 13    4   1  10.1

$iteration3$year2
 age district gender weight
1 12    3   1  11.2
2 13    4   1  10.1
3 11    2   1  13.9

lst2

$iteration1
$iteration1$year1
 age district gender weight
1 11    2   2  11.3
2 12    3   2  11.2

$iteration1$year2
 age district gender weight
1 11    2   2  11.3
2 12    3   2  11.2


$iteration2
$iteration2$year1
 age district gender weight
1 10    1   2  12.2
2 11    2   2  11.3

$iteration2$year2
 age district gender weight
1 10    1   2  12.2
2 11    2   2  11.3
3 13    1   2  10.9
4 13    3   2  11.9
5 12    3   2  15.1


$iteration3
$iteration3$year1
 age district gender weight
1 10    1   2  12.2
2 11    2   2  11.3

$iteration3$year2
 age district gender weight
1 10    1   2  12.2
2 11    2   2  11.3
3 10    4   2  13.5
4 10    3   2  12.8
5 12    2   2  14.9

Używając podstawy R, otrzymasz to samo wyjście z następującymi liniami:

lst1 <- lapply(lst, function(x) lapply(x, function(y) subset(y, gender == 1)))
lst2 <- lapply(lst, function(x) lapply(x, function(y) subset(y, gender == 2)))
1
Phil 19 czerwiec 2021, 14:52