Próbuję uzyskać wartość z auth w laravel 8. Ale jedyne, co mam, to po prostu uzyskanie określonego atrybutu. Oto mój kod:

$user = auth()->user();
$tes = response()->json([
    'data' => $user->only(['id']),
]);

dd($tes);

Oto odpowiedź:

enter image description here

Czy możecie mi powiedzieć, jak uzyskać tylko wartość 12?

0
jutrey 28 czerwiec 2021, 11:52

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz to zrobić na 2 sposoby

 1. Funkcja pomocnika

  $user = auth()->user();
  
  var_dump($user->id);
  
 2. Korzystanie z elewacji

  $user = Auth::user();
  
  var_dump($user->id);
  
2
shaedrich 28 czerwiec 2021, 09:23
$tes = response()->json([
    'data' => auth()->id()
]);
1
work service 28 czerwiec 2021, 09:38

Uproszczony -

$tes = response()->json([
    'data' => Auth::id(),
]);
1
Dhairya Lakhera 28 czerwiec 2021, 09:09
$user = auth()->user();

$tes = response()->json([
 'data' => $user->id,
]);

dd($tes);
2
S M Iftakhairul 28 czerwiec 2021, 08:57

Auth może bezpośrednio zwrócić identyfikator użytkownika:

$userId = Auth::id();
$tes = response()->json([
    'data' => $userId,
]);

dd($tes);
2
shaedrich 28 czerwiec 2021, 08:54