Mam listę, którą chcę pogrupować według właściwości A. Następnie wybierz wszystkie elementy dla tej grupy, w której klucz GroupBy ma wartość null lub „”, a następnie chcę zwrócić wszystkie elementy dla tych grup. Inaczej, ...

3
Big Smile 22 czerwiec 2021, 20:25

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Coś takiego:

 var result = list
  .GroupBy(item => item.A)
  .SelectMany(group => string.IsNullOrEmpty(group.Key)
   ? group as IEnumerable<ABC>
   : new ABC[] {group.First()})
  .ToList();

Sztuczka polega na tym, że powinniśmy zwrócić collection: albo całą grupę, albo kolekcję (tablicę) zawierającą tylko element First.

Możesz pozbyć się grupowania i spłaszczyć, aby uzyskać szybszą wersję, która jednak wykorzystuje efekt uboczny:

 HashSet<string> uniqueA = new HashSet<string>(); 

 var result = list
  .Where(item => string.IsNullOrEmpty(item.A) || uniqueA.Add(item.A))
  .ToList(); 
3
Dmitry Bychenko 22 czerwiec 2021, 18:10
var result = list.GroupBy(x => x.A)
        .Select(g =>
          new
          {
            Key = g.Key,
            Values = string.IsNullOrEmpty(g.Key) ? g.ToList() : new List<ABC> {g.FirstOrDefault()}
          })
        .ToList();
1
godot 22 czerwiec 2021, 17:47

Czy musisz używać LINQ? Odpowiedź @pwilcoxa jest w porządku, ale może się okazać, że coś takiego jest bardziej czytelne:

var newList = new List<ABC>();
var setOfA = new HashSet<string>();
    
foreach (var abc in list)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(abc.A))
  {
    newList.Add(abc);
  }
  else
  {
    if (setOfA.Contains(abc.A))
    {
      continue;
    }

    setOfA.Add(abc.A);
    newList.Add(abc);
  }
}
1
Neil T 22 czerwiec 2021, 17:48