Używam java 8. Mam klasę Operator, która ma 3 pola. class Operator{ private String typ; Żądanie prywatnej aktualizacji logicznej; prywatna wartość logiczna deleteRequested; } Mam listę...

0
user5669842 24 czerwiec 2021, 18:59

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto implementacja przy użyciu Kolektory.doMapy

class Operator {
  public String type;
  public boolean updateRequested;
  public boolean deleteRequested;
  Operator(String type, boolean updateRequested, boolean deleteRequested) {
    this.type = type;
    this.updateRequested = updateRequested;
    this.deleteRequested = deleteRequested;
  }
}

class Result {
  public int deleteReqCount;
  public int updateReqCount;
  Result(int deleteReqCount, int updateReqCount) {
    this.deleteReqCount = deleteReqCount;
    this.updateReqCount = updateReqCount;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Result{" +
        "deleteReqCount=" + deleteReqCount +
        ", updateReqCount=" + updateReqCount +
        '}';
  }
}

Map<String, Result> solve(List<Operator> operatorList) {
  return operatorList.stream()
      .collect(Collectors.toMap(
          v -> v.type,
          v -> new Result(v.deleteRequested ? 1 : 0, v.updateRequested ? 1 : 0),
          (result, result2) -> {
            int deleteReqCount = result.deleteReqCount + result2.deleteReqCount;
            int updateReqCount = result.updateReqCount + result2.updateReqCount;
            return new Result(deleteReqCount, updateReqCount);
          }
      ));
}

List<Operator> operatorList = Arrays.asList(
    new Operator("cricket", true, true),
    new Operator("cricket", true, false),
    new Operator("cricket", true, true),
    new Operator("soccer", false, true),
    new Operator("soccer", true, true)
);
System.out.println(solve(operatorList));

Wynik:

{soccer=Result{deleteReqCount=2, updateReqCount=1}, cricket=Result{deleteReqCount=2, updateReqCount=3}}

2
Sai Kiran 24 czerwiec 2021, 16:27

Na czas aktualizacji do wersji Java 12 lub nowszej zadanie można wykonać za pomocą Collectors.teeing :

List<Operator> ops = //your operators list

Map<String, Result> myMap =     
  ops.stream()
    .collect(
      Collectors.groupingBy(Operator::getType,
         Collectors.teeing(
              Collectors.filtering(Operator::isUpdateRequested,Collectors.counting()),
              Collectors.filtering(Operator::isDeleteRequested,Collectors.counting()),
              (updateCount, deleteCount) -> {
                return new Result(updateCount.intValue(),deleteCount.intValue());
              }
        )));
0
Eritrean 24 czerwiec 2021, 16:45

Zgodnie z komentarzem @Andreas,

  operators.stream().collect(Collectors.toMap(
      Operator::getType,
      v -> new Result(v.isDeleteRequested() ? 1 : 0, v.isUpdateRequested() ? 1 : 0),
      Result::merge
  ));

Metoda łączenia,

 public Result merge(Result result) {
   this.updateReqCount+=result.updateReqCount;
   this.deleteReqCount+=result.deleteReqCount;
   
   return this;
 }
1
Vikas Yadav 24 czerwiec 2021, 17:16

Aktualizacja doskonałej odpowiedzi Sai Kirana:

Map<String, Result> solve(List<Operator> operatorList) {
  return operatorList.stream()
    .collect(Collectors.toMap(
        v -> v.type,
        v -> new Result(v.deleteRequested ? 1 : 0, v.updateRequested ? 1 : 0),
        (result, result2) -> {
          result.updateReqCount += result2.updateReqCount;
          result.deleteReqCount += result2.deleteReqCount;
          return result;
        }
    ));
}
1
K.Nicholas 24 czerwiec 2021, 16:38