Kiedy używam tego kodu :

 onChange = e => {
 const { name, value } = e.target;
   this.setState(currentState => ({
   tempInput: { ...currentState.tempInput, [name]: value }
  }));
 };

Wszystko działa dobrze, ale kiedy to robię:

 onChange = e => {
   this.setState(currentState => ({
   tempInput: { ...currentState.tempInput, [e.target.name]: e.target.value }
  }));
 };

Otrzymuję błąd: TypeError: e.target jest null, jaka jest różnica? czy czegoś mi brakuje?

2
Alexander 5 listopad 2018, 23:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ this.setState() to asynchronous. Więc e staje się niezdefiniowany, gdy jest wykonywany.

Aby to złagodzić, możesz zdestruować e w parametrach funkcji onChange, które utrzymują zdefiniowane name i value w zakresie funkcjonalnym onChange:

 onChange = ({ target: { value, name } }) => {
   this.setState(currentState => ({
   tempInput: { ...currentState.tempInput, [name]: value }
  }));
 };

Lub... możesz zniszczyć e.target przed wykonaniem this.setState(), które również utrzymuje name i value zdefiniowane w zakresie funkcjonalnym onChange:

 onChange = e => {
   const { name, value } = e.target;
   this.setState(currentState => ({
   tempInput: { ...currentState.tempInput, [name]: value }
  }));
 };
4
Matt Carlotta 6 listopad 2018, 00:25