Próbuję utworzyć archiwum, wykonując flutter build ios, ale napotykam problem na Starting Xcode build

$ flutter build ios

Building com.example.example for the device (ios-release)...
Automatically signing iOS for device deployment using specified 
development team in Xcode project: XXXXXX
Running pod install...                    
Starting Xcode build...
 ├─Building Dart code...   

Zbudowałem już archiwum (w zeszłym tygodniu) i działało. Może jest to spowodowane aktualizacją flutter?

$ flutter doctor

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel beta, v0.11.3, on Mac OS X 10.14.1 18B75, locale 
en-GB)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK 
28.0.3)
[✓] iOS toolchain - develop for iOS devices (Xcode 10.1)
[✓] Android Studio (version 3.2)
[✓] VS Code (version 1.29.1)
4
Guillaume 18 listopad 2018, 21:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jest to problem, który został naprawiony bardzo niedawno i poprawka powinna już być dostępna w kanale master.

flutter channel master
flutter doctor

Możesz też wypróbować kanał dev, ale nie jestem pewien, czy już tam wylądował.
Poprawka zostanie oczywiście uwzględniona w następnym kanale beta, ale wydanie beta pojawiło się właśnie w zeszłym tygodniu, więc prawdopodobnie minie trochę czasu do następnego.

Zobacz także https://github.com/flutter/flutter/issues/24139

4
Günter Zöchbauer 18 listopad 2018, 23:38