W rodzicu (iframe),

<tr class="target" style="display:none;">
  <td class="label">Test</td>
</tr>

W wyskakującym okienku

...
<script>
$(document).ready(function () {
  var target = $(opener.document).find('.target').css('display');
  if(target == "none"){
    ...
  }
});
<script>
</head>
<body>
...

Jak wyżej, wyświetlana wartość okna nadrzędnego jest pobierana z okna wyskakującego. Ale to nie działa w IE. W IE wyświetlana wartość jest „niezdefiniowana”. Jednak w Chrome zwykle jest ustawiony na „brak”.

Jak mogę uzyskać tę wyświetlaną wartość z wyskakującego okienka w IE?

+++.

Jedną z rzeczy, które przegapiłem, jest wyskakujące okienko otwierane przez iframe.

Jest więc okno nadrzędne, w którym znajduje się element iframe, aw tym iframe otwiera się wyskakujące okienko. Chcę uzyskać wartość wyświetlania elementu iframe z wyskakującego okienka.

0
eastglow 8 listopad 2018, 05:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź