Mam dziwny problem, w którym log4j poprawnie wyświetla wszystkie moje komunikaty dziennika w konsoli, ale wysyła tylko komunikaty dziennika do mojego serwera graylog, których nie piszę (np. Biblioteka, której używam, która zapisuje do log.info pojawi się w graylogu, ale nie w żadnej wiadomości, którą piszę za pomocą log.info). Czego mi brakuje

Oto mój logback-spring.xml

<configuration>
  <contextName>test</contextName>
  <jmxConfigurator/>

  <springProfile name="dev, test">
    <appender name="gelf" class="biz.paluch.logging.gelf.logback.GelfLogbackAppender">
      <host>udp:localhost</host>
      <port>5555</port>
      <version>1.1</version>
      <extractStackTrace>true</extractStackTrace>
      <filterStackTrace>true</filterStackTrace>
      <mdcProfiling>true</mdcProfiling>
      <timestampPattern>yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS</timestampPattern>
      <maximumMessageSize>8192</maximumMessageSize>

      <includeFullMdc>true</includeFullMdc>
      <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
        <level>INFO</level>
      </filter>
    </appender>
  </springProfile>

  <appender name="stdout" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
      <Pattern>
        %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n
      </Pattern>
    </layout>
  </appender>

  <logger name="com.test" level="info" additivity="false">
    <appender-ref ref="stdout" />
  </logger>

  <root level="INFO">
    <appender-ref ref="gelf" />
    <appender-ref ref="stdout" />
  </root>

</configuration>

Tworzę wystąpienie mojego dziennika, wykonując:

 private static final Logger logger = LogManager.getLogger(MyClass.class);

I pisząc do mojego dziennika:

 logger.info("WHY CAN'T I SEE THIS IN MY GRAYLOG SERVER");
1
J_Stan 7 grudzień 2018, 22:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Edytuj: Określasz, że rejestratory pakietu com.test powinny pisać tylko do dodatku stdout.

<logger name="com.test" level="info" additivity="false">
  <appender-ref ref="stdout" />
</logger>

Powinieneś to zmienić na:

<logger name="com.test" level="info" />

Upewnij się, że używasz aplikacji z profilem pasującym do Twojego appendera gelf.

1
Soufiane Sakhi 8 grudzień 2018, 00:29