public function fetch_item($item)
{
  $this->db->where("pgroup",$item);
  $this->db->select('*');
 $this->db->from('itemmaster');
  $this->db- 
 >join('pgroup','pgroup.pgroupid 
   = itemmaster.catcode','left 
 outer');
   $query_result = $this->db->get()- 
  >result();

    //pass query result as html

    $output = '<table class="table 
   table- 
   striped table-bordered table- 
    hover">
    <thead>
    <tr>
     <th>Product Name</th>
      <th>Rate</th>
      <th>Qty</th>
    <th>amount</th>
   </tr>
   </thead>
 <tbody>';

   if($query_result !='false'){

    foreach ($query_result as $key 
     => 
     $value) {

    $output .='<tr>
     <td>'.$value- 
       >product_name.'</td>
     <td><input style="width:100px" 
     name="rate" type="text" 
  class="form- 
   control input-xs"  value=""></td>
   <td><input style="width:100px" 
   name="qty" type="text" 
    class="form- 
    control input-xs"  value=""> 
  </td>
   <td><input style="width:100px" 
     name="amount" type="text" 
    class="form- 
    control input-xs"  value=""> 
    </td>
   </tr>';
    }
}

    $output .="</tbody>
 </table>";

 echo $output;

 }

Jest to kod modelu do pobierania danych i utworzony w formacie tabeli..

Moim problemem jest to, w jaki sposób wykonałem obliczenia, takie jak wartość qty * i wyświetlono w polu tekstowym wartości. w kodzie modelu stworzyłem tabelę w tej tabeli, jak to zrobić obliczenia ....... jak robię obliczenia dla tabeli, która została utworzony na stronie modelu.

-1
Teddy 31 październik 2018, 08:07

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zaktualizuj kod pętli foreach z poniższego kodu

$i=0;
foreach ($query_result as $key => $value) {

  $output .='<tr>
     <td>'.$value->product_name.'</td>
     <td><input style="width:100px" name="rate" type="text" class="form-control input-xs" value="" id="rate_'.$i.'" onchange="calculate('.$i.')"></td>
     <td><input style="width:100px" name="qty" type="text" class="form-control input-xs" value="" id="qty_'.$i.'" onchange="calculate('.$i.')"> </td>
     <td><input style="width:100px" name="amount" type="text" class="form-control input-xs" value="" id="amount_'.$i.'"> 
     </td></tr>';
  $i++;
}

Dodaj poniższy kod do swojej strony widoku upewnij się, że jquery min lode przed tym skryptem

<script type="text/javascript">
 function calculate(id){
  var rate=$("#rate_"+id).val();
  var qty=$("#qty_"+id).val();
  if(qty=="")
    qty=0;
  if(rate=="")
    rate=0;
  var total=rate*qty;
  $("#amount_"+id).val(total);

 }
</script>
2
Sachin 31 październik 2018, 10:07