Mam taką strukturę danych dokumentów w MongoDB i jest ona przeznaczona do kompleksowej analizy danych z dowolnego punktu widzenia w odniesieniu do szeregów czasowych różnych działań (płaski log danych). Trudno mi było wyodrębnić czas między określonymi typami zmian w dokumencie za pomocą zapytań mongo, a następnie zastosowania funkcji $graphLookup (pokazanej poniżej). Jestem początkującym użytkownikiem MongoDB i potrzebuję pomocy z zapytaniem, aby pobrać wymagane dane.

Struktura danych pojedynczego dokumentu (przykład):

{ 
  "_id":NumberInt(1),
  "Creation":   ISODate("2018-11-19T06:30:42Z"),
  "Creator":   NumberInt(1),
  "Replies":   NumberInt(10),
  //... other aggregated properties 
  "CurrentProperties":{ // a copy of the last update signifying the current state
    "StatusId":     NumberInt(8),
    "PriorityId":    NumberInt(6),
    "DepartmentId":   NumberInt(5),
    "TypeId":      NumberInt(4),
    "CategoryId":    NumberInt(2),
    "SubcategoryId":  NumberInt(333),
    "ChangeTime":    ISODate("2018-11-19T10:17:20Z"),
    "TimeDelta":    NumberLong(3600000), //timespan from last change in MS 
    "ChangeType":    NumberInt(4),
    "UserId":      NumberInt(1)
  },
  "ChangeHistory":[ // time series changes
    { 
      "StatusId":     NumberInt(8),
      "PriorityId":    NumberInt(6),
      "DepartmentId":   NumberInt(1),
      "TypeId":      NumberInt(4),
      "CategoryId":    NumberInt(2),
      "SubcategoryId":  NumberInt(333),
      "ChangeTime":    ISODate("2018-11-19T10:14:20Z"),
      "TimeDelta":    NumberLong(0), //timespan from last change in MS 
      "ChangeType":    NumberInt(0), // the changed property identifier (0= creation)
      "UserId":      NumberInt(1)
    },
    { 
      "StatusId":     NumberInt(8),
      "PriorityId":    NumberInt(6),
      "DepartmentId":   NumberInt(2),
      "TypeId":      NumberInt(4),
      "CategoryId":    NumberInt(2),
      "SubcategoryId":  NumberInt(333),
      "ChangeTime":    ISODate("2018-11-19T10:15:50Z"),
      "TimeDelta":    NumberLong(90000), //timespan from last change in MS 
      "ChangeType":    NumberInt(4), // the changed property identifier (4= department)
      "UserId":      NumberInt(1)
    },
    { 
      "StatusId":     NumberInt(2),
      "PriorityId":    NumberInt(6),
      "DepartmentId":   NumberInt(2),
      "TypeId":      NumberInt(4),
      "CategoryId":    NumberInt(2),
      "SubcategoryId":  NumberInt(333),
      "ChangeTime":    ISODate("2018-11-19T10:16:20Z"),
      "TimeDelta":    NumberLong(30000), //timespan from last change in MS 
      "ChangeType":    NumberInt(2), // the changed property identifier (2= status)
      "UserId":      NumberInt(1)
    },
    { 
      "StatusId":     NumberInt(2),
      "PriorityId":    NumberInt(6),
      "DepartmentId":   NumberInt(5),
      "TypeId":      NumberInt(4),
      "CategoryId":    NumberInt(2),
      "SubcategoryId":  NumberInt(333),
      "ChangeTime":    ISODate("2018-11-19T10:17:20Z"),
      "TimeDelta":    NumberLong(60000), //timespan from last change in MS 
      "ChangeType":    NumberInt(4), // the changed property identifier (4= department)
      "UserId":      NumberInt(1)
    }
  ]
}

Oczekiwany wynik dla zmian działu w czasie:

[{
  RecordID:    1,
  Department:   1,
  ChangeTime:   ISODate("2018-11-19T10:15:50Z"),
  TimeSpent:   90000
},
{
  RecordID:    1,
  Department:   2,
  ChangeTime:   ISODate("2018-11-19T10:17:20Z")
  TimeSpent:   90000
},
{
  RecordID:    1,
  Department:   5,
  ChangeTime:   ISODate("2018-11-21T09:47:47Z") // Current Time
  TimeSpent:   171027000 //difference between now and last change in departments
}]

A dla statusu:

[{
  RecordID:    1,
  Status:     8,
  ChangeTime:   ISODate("2018-11-19T10:16:20Z"),
  TimeDelta:   120000
},
{
  RecordID:    1,
  Status:     2,
  ChangeTime:   ISODate("2018-11-21T09:47:47Z"), // Current Time
  TimeDelta:   171087000 //difference between now and last change in status
}]

Czego próbowałem do tej pory

Najlepszym wynikiem, jaki uzyskałem do tej pory, było użycie następującej agregacji do utworzenia widoku, a następnie zastosowanie funkcji $GraphLookup na widoku:

db.test.aggregate([
  {$project: {
   _id:0,
   RecordID: "$_id",
   history: {
    $filter: {
     input: "$ChangeHistory",
     as: "changeHistory",
     cond: {$or:[
      {$eq:["$$changeHistory.ChangeType",0]},
      {$eq:["$$changeHistory.ChangeType",4]}
      ]}

        }
   }
  }}, 
  {$unwind: {
   path: "$history",
   includeArrayIndex:"order"
  }}, {$project: {
   _id:"$RecordID",
   "RecordID": "$RecordID",
   "departmentID": "$history.DepartmentId",
   "actionOrder":"$order",
   "nextAction":{$add:["$order",1]},
   "time":"$history.ChangeTime"
  }}
])

Następnie zastosował następujące elementy:

db.TestView.aggregate([{
    $graphLookup: {
      from: 'TestView',
      startWith: "$nextAction",
      connectFromField: 'nextAction',
      connectToField: 'actionOrder',
      as: 'pair',
    }
  }, {
    $unwind: {
      path: "$pair"
    }
  }, {
    $project: {
      _id: 0,
      RecordID: "$_id",
      Department: "$departmentID",
      ChangeTime: "$pair.time",
      TimeSpent: {
        $subtract: ["$pair.time", "$time"]
      }
    }
  }
])

Problem z tym polega na tym, że miesza parowanie akcji w różnych dokumentach, nie uwzględnia czasu spędzonego do bieżącego czasu i ma tak wiele propagacji oprócz używania widoku pośrodku.

W razie potrzeby strukturę danych można nieco zmodyfikować.

0
CME64 21 listopad 2018, 13:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Właściwie zajęło mi 2 dni, próbując znaleźć rozwiązanie tego problemu przed wysłaniem pytania, i rozwiązałem je kilka godzin później.

Chciałem tylko podzielić się moim rozwiązaniem i jeśli ktoś mógłby zoptymalizować je pod kątem wydajności lub czegokolwiek, proszę o opublikowanie swoich odpowiedzi

Rozwiązanie

Wykorzystuje funkcję $zip w celu utworzenia par akcji po zastosowaniu filtra poprzez przekazanie oryginalnej tablicy zdarzeń i innej kopii tej samej tablicy z wyłączeniem pierwszego elementu, tak aby pierwszy element został dopasowany drugi i drugi z trzecim i tak dalej. Dodałem również domyślny czas bieżący, aby obliczyć deltę ostatniego elementu od czasu bieżącego.

db.test.aggregate([{
  $project: {
   RecordID: "$_id",
   history: {
    $filter: {
     input: "$ChangeHistory",
     as: "changeHistory",
     cond: {
      $or: [{
        $eq: ["$$changeHistory.ChangeType", 0]
       },
       {
        $eq: ["$$changeHistory.ChangeType", 2]
       }
      ]
     }

    }
   }
  }
 },
 {
  $addFields: {
   pairs: {
    $zip: { // here is the trick
     inputs: ["$history", {
      $slice: ["$history", 1, {
       $size: "$history"
      }]
     }],
     useLongestLength: true,
     defaults: [0, {
      ChangeTime: new Date()
     }]
    }
   }
  }
 },
 {
  $unwind: {
   path: "$pairs"
  }
 },
 {
  $project: {
   id: "$_id",
   old: {
    $arrayElemAt: ["$pairs", 0]
   },
   new: {
    $arrayElemAt: ["$pairs", 1]
   }
  }
 },
 {
  $project: {
   RecordID: "$id",
   Status: "$old.StatusId",
   TimeDeltaMS: {
    $subtract: ["$new.ChangeTime", "$old.ChangeTime"]
   },
   ChangeTime: "$new.ChangeTime"
  }
 },
])
0
CME64 22 listopad 2018, 09:53