Używam następującego pliku dockerfile i kiedy go kompiluję i uruchamiam, otrzymałem błąd, że **unknown command cf**, ustawiłem env i oczekiwałem, że po uruchomieniu cf -v wydrukuje wersję, jaka może być?

FROM golang:1.10.5

ENV CF_CLI_VERSION "6.40.0"

RUN ln -s /lib/ /lib64
RUN apt-get update && apt-get install curl -y
ENV CF_HOME=/usr/local/bin

RUN curl -L "https://cli.run.pivotal.io/stable?release=linux64-binary&version=${CF_CLI_VERSION}" | tar -zx -C /usr/local/
0
07_05_GuyT 8 listopad 2018, 20:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Prawdopodobnie chcesz zmienić ostatnią linię na

RUN curl -L "https://cli.run.pivotal.io/stable?release=linux64-binary&version=${CF_CLI_VERSION}" | tar -zx -C /usr/local/bin

/usr/local nie znajduje się domyślnie w PATH

3
Uku Loskit 8 listopad 2018, 21:50