Instalacja Docker EE nastąpiła tutaj: https://docs.docker .com/install/windows/docker-ee/#install-docker-ee do instalacji skryptu. Wydaje się, że uri jest zepsute. patrząc na download.docker.com, wygląda na to, że nie masz tam żadnej nowej wersji platformy docker ee (w szczególności 1809, do której zamierzam uaktualnić) nasze zasady sieciowe na naszych komputerach z dockerami nie pozwalają nam korzystać z PSGallery, więc nie mogę postępuj zgodnie z podejściem Install-Module…

Czy mogę coś zrobić, aby zaktualizować do najnowszej wersji docker ee?

0
CarlMc 14 listopad 2018, 12:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Bezpośrednie adresy URL pobierania można pobrać z tego pliku json.

W chwili pisania tego tekstu plik zip pakietu 1809 znajduje się tutaj i wydaje się, że jest to ta sama wersja, którą instaluje dostawca OneGet.

W rzeczywistości łącze znajduje się w sekcji „Aktualizacja silnika platformy Docker — Enterprise” na stronie z dokumentacją platformy Docker, ale instalacja w trybie offline powinna w idealnym przypadku obejmować metodę wykrywania adresu URL.

1
Peter Wishart 28 listopad 2018, 21:03