Używam serwletu i JSP do wyświetlania strony sieci Web. Ale ilekroć używam waluty Euro, otrzymuję znak zapytania (?). Kiedy drukuję w lgs, jest w porządku, ale kiedy renderuje w HTML, nie ... Czy ktoś wie, jak to naprawić?

 Currency c  = Currency.getInstance("EUR");
 System.out.println(c.getSymbol());
 String minListPrice =c.getSymbol()+(int)sorteList.get(i).getTicketInfo().getMinListPrice();

enter image description here

1
user1163234 10 grudzień 2018, 19:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Aby uniknąć tego problemu, powinieneś używać kodowania UTF-8.

Sprawdź tę odpowiedź, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.


Na JSP:

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>

Po stronie serwera:

public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
throws ServletException
{
   request.setCharacterEncoding("UTF-8");
   chain.doFilter(request, response);
}
2
Maarti 10 grudzień 2018, 19:59