Wszystko,

Obecnie mój zestaw danych pandy wygląda następująco i chciałbym przekonwertować moją ramkę danych tak, aby wyglądała jak następująca. Moje wymagania są poniżej

Bieżąca ramka danych:

 df.tail()
  age  country  females males total year
  96  United States 72700 22700 95400 2010
  97  United States 50300 14500 64800 2010
  98  United States 35000  8730  43700 2010
  99  United States 25200  4920  30100 2010
  100  United State 51200  9570  60800 2010

Po konwersji: tu wpisz opis obrazu

Uwaga: Rozumiem, że moja wymagana konwersja jest w formacie JSON, ale zasadniczo chciałbym przekonwertować moje kolumny kobiet i mężczyzn, aby móc utworzyć kolumnę Płeć w moim zbiorze danych i przypisać wartości 1. i 2, a także utrzymywanie liczby samców i samic w zbiorze danych. Jestem nowicjuszem w Pythonie, jeśli możesz podać wyjaśnienie z kodem, który będzie świetny!

0
biggboss2019 30 listopad 2018, 05:58

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz trochę zmienić kształt melt, map dla płci i to_dict, aby uzyskać listę słowników.

v = (df.melt(['age', 'country', 'total', 'year'])
    .rename({'variable': 'sex', 'total': 'people'}, axis=1))
v['sex'] = v['sex'].map({'males':1, 'females':2})

data = v.drop('value',1).to_dict('r')
print(data)
[{'age': 96,
 'country': 'United States',
 'people': 95400,
 'sex': 2,
 'year': 2010},
 {'age': 97,
 'country': 'United States',
 'people': 64800,
 'sex': 2,
 'year': 2010},
 ...
]

Możesz zamiast tego chcieć JSON, więc użyj

json_data = v.drop('value',1).to_json(orient='records')
1
cs95 30 listopad 2018, 06:13