Mam następującą ramkę danych:

        Madrugada Mañana Tarde Noche
Lunes       1    2   3   4
Martes       5    6   7   8
Miércoles     9   10   11   12
Jueves      13   14   15   16
Viernes      17   18   19   20
Sábado      21   22   23   24
Domingo      25   26   27   28

Stworzony z:

 import pandas as pd
index = ['Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado', 'Domingo']
columns = ['Madrugada','Mañana', 'Tarde', 'Noche']
Cuadro = pd.DataFrame(index=index, columns=columns)

Cuadro.loc['Lunes'] = pd.Series({'Madrugada':1, 'Mañana':2, 'Tarde':3,
     'Noche':4})
Cuadro.loc['Martes'] = pd.Series({'Madrugada':5, 'Mañana':6, 'Tarde':7,
     'Noche':8})
Cuadro.loc['Miércoles'] = pd.Series({'Madrugada':9, 'Mañana':10, 'Tarde':11,
     'Noche':12})
Cuadro.loc['Jueves'] = pd.Series({'Madrugada':13, 'Mañana':14, 'Tarde':15,
     'Noche':16})
Cuadro.loc['Viernes'] = pd.Series({'Madrugada':17, 'Mañana':18, 'Tarde':19,
     'Noche':20})
Cuadro.loc['Sábado'] = pd.Series({'Madrugada':21, 'Mañana':22, 'Tarde':23,
     'Noche':24})
Cuadro.loc['Domingo'] = pd.Series({'Madrugada':25, 'Mañana':26, 'Tarde':27,
     'Noche':28})
print(Cuadro)

Jak mogę utworzyć wykres:

           Data Usage:

|Midnight     o
|
|Night                               OOO
|                                   OOO
|Afternoon
|
|      o     O   O     (  )   
|Morning__________________________________________________________________

       M   T    W      Th     F     Sat     Sun

Gdzie rozmiar punktów zależy od wartości komórki? Dziękuję z góry za pomoc lub zalecenie ... Jose

3
José Luis Martínez 21 listopad 2018, 03:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

data.csv

Day,Midnight,Morning,Afternoon,Night
Monday,4.002900,30.905096,25.193066,23.704473
Tuesday,22.074967,16.407200,50.409445,27.396373
Wednesday,18.875000,28.415111,22.205521,25.744592
Thursday,12.470333,16.265086,15.390797,81.988800
Friday,NaN,33.658050,23.814764,20.096790
Saturday,12.647037,16.545295,25.620673,14.903473
Sunday,4.975500,19.023320,21.215298,45.440120

code.py

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("data.csv")
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(df['Day'], ['Midnight']*7, s=20*df['Midnight'])
ax.scatter(df['Day'], ['Morning']*7, s=20*df['Morning'])
ax.scatter(df['Day'], ['Afternoon']*7, s=20*df['Afternoon'])
ax.scatter(df['Day'], ['Night']*7, s=20*df['Night'])
plt.ylabel('Time of Day')
plt.xlabel('Day of the Week')
plt.show()

Wynikowa działka

enter image description here

3
Conner 21 listopad 2018, 07:28