Próbuję dodać niestandardowy przycisk tworzenia na stronie pokazu. Chcę tylko jeden przycisk tworzenia na stronie indeksu. Chcę tylko nowego przycisku na stronie pokazu obok edycji i usuwania.

ActiveAdmin.register User do
 permit_params :full_name, :email, :user_roles_id, :password, :password_confirmation

 action_item :create do
  link_to("New User", new_admin_user_path(@users), class: :button)
 end

 show do
  attributes_table do
   row :full_name
   row :email
   row :role do |user|
    auto_link user.user_role
   end
  end
 end
end

Dostaję dwa przyciski tworzenia na stronie indeksu dla mojego modelu. Pokazuje również tworzenie nowego przycisku w formularzu. Chcę usunąć przycisk Utwórz nowy w formularzu.

Czy jest jakieś dziedziczne rozwiązanie, takie jak pokazywanie wszystkich działań na stronie show dla wszystkich modeli z pliku konfiguracyjnego active_admin?

2
Richa Bajracharya 7 listopad 2018, 13:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj ograniczyć wyświetlanie przycisku niestandardowego w show tylko za pomocą tego:

action_item :create, only: :show do

I wyłącz domyślną akcję create za pomocą tego:

actions :all, except: [:create]
2
VAD 7 listopad 2018, 18:21