Próbuję załadować zewnętrzny javascript z przycisku wejściowego html. Jednak po kliknięciu przycisku nie otrzymuję żadnych danych wyjściowych ani odpowiedzi. W konsoli pojawia się komunikat, że skrypt został załadowany. HTML:

<div class="split left">
  <fieldset class="Receiver Commands">
    <legend>Receiver Commands</legend>
<input type="button" value="click me" id="clickMe" onclick="serverStart()" />
    <script type="text/javascript" src="{%static 'scripts/ServerResponse.js' %}">
  </script>
      <form method="post">
      </form>
    <div id="testtaskbox" class="testtaskbox">
    {% csrf_token %}

    </div>
  </fieldset>
  <fieldset class="receiverResponse">
    <legend>Receiver Response</legend>
    <div class="receiverText">
      <textarea id ="response" class="textarea">Digdebugv2 1.11
        {{responseContext}}
      </textarea>
    </div>
  </fieldset>
</div>

JavaScript:

serverStart()
function serverStart () {
 document.getElementById('reponse').innerHTML = '123bob'
 console.log('ServerResponse started')
}
1
Callum 26 listopad 2018, 14:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Twój document.getElementById('reponse').innerHTML = '123bob' „odpowiedź” nie została poprawnie napisana.

Zastąp swój obecny kod tym i to zadziała.

 function serverStart () {
 document.getElementById('response').innerHTML = '123bob'
 console.log('ServerResponse started')
}
serverStart();
  <div class="split left">
  	<fieldset class="Receiver Commands">
  		<legend>Receiver Commands</legend>
  <input type="button" value="click me" id="clickMe" onclick="serverStart()" />
  		<script type="text/javascript" src="{%static 'scripts/ServerResponse.js' %}">
  	</script>
  			<form method="post">
  			</form>
  		<div id="testtaskbox" class="testtaskbox">
  		{% csrf_token %}
  
  		</div>
  	</fieldset>
  	<fieldset class="receiverResponse">
  		<legend>Receiver Response</legend>
  		<div class="receiverText">
  			<textarea id ="response" class="textarea">Digdebugv2 1.11
  				{{responseContext}}
  			</textarea>
  		</div>
  	</fieldset>
  </div>
1
J.vee 26 listopad 2018, 14:32