Próbuję zadeklarować zmienne i uruchomić zapytanie w ten sposób:

$sql = "SELECT @dateconsult := (YEARWEEK('2018-10-01',3)),
        @countunits := ( SELECT COUNT(s.id_production)
                 FROM sw_sowing
                 WHERE status != 0
                 AND YEARWEEK(date,3) <= @dateconsult
                 GROUP BY id_production_unit_detail
                ),
        @quadrants  := ( SELECT DISTINCT value
                 FROM cf_config
                 WHERE parameter = 'PLANTHEALTH'
                );

    SELECT FORMAT(((count_quadrant * 100)/(total_units * Cuadrantes)),3) AS incidence
    FROM (
       SELECT @countunits AS total_units, @quadrants AS Cuadrantes,
       FROM ph_planthealth
       INNER JOIN ph_planthealth_detail ON ph_planthealth_detail.id_p = ph_planthealth.id
       WHERE YEARWEEK(ph_planthealth.date,3) = @dateconsult
       AND ph_planthealth.status = 200
       AND ph_planthealth.id_tenant = 1
       AND ph_planthealth_detail.id_plague != 0
       GROUP BY ph_planthealth_detail.id_plague
   ) AS s
   ORDER BY incidence DESC; ";

  $plague = $this->db->fetchAll($sql, Phalcon\Db::FETCH_ASSOC, $options) ";

Problem polega na tym, że pokazuje wynik pierwszego SELECT, który jest zadeklarowanymi przeze mnie zmiennymi, a nie drugiego, który jest głównym zapytaniem.

Po raz pierwszy deklaruję zmienne i nie wiem, czy robię to dobrze.

Dziękujemy za komentarze i pomoc w tym temacie.

1
Fabian Sierra 31 październik 2018, 19:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie musisz wykonywać przypisań zmiennych w oddzielnym SELECT. Możesz to zrobić, łącząc się z głównym zapytaniem.

SELECT FORMAT(((count_quadrant * 100)/(total_units * Cuadrantes)),3) AS incidence
FROM (
   SELECT @countunits AS total_units, @quadrants AS Cuadrantes,
   FROM ph_planthealth
   INNER JOIN ph_planthealth_detail ON ph_planthealth_detail.id_p = ph_planthealth.id
   WHERE YEARWEEK(ph_planthealth.date,3) = @dateconsult
   AND ph_planthealth.status = 200
   AND ph_planthealth.id_tenant = 1
   AND ph_planthealth_detail.id_plague != 0
   GROUP BY ph_planthealth_detail.id_plague
) AS s
CROSS JOIN (
  SELECT @dateconsult := (YEARWEEK('2018-10-01',3)),
      @countunits := ( SELECT COUNT(s.id_production)
               FROM sw_sowing
               WHERE status != 0
               AND YEARWEEK(date,3) <= @dateconsult
               GROUP BY id_production_unit_detail
              ),
      @quadrants  := ( SELECT DISTINCT value
               FROM cf_config
               WHERE parameter = 'PLANTHEALTH'
              )
) AS vars
ORDER BY incidence DESC
2
Barmar 31 październik 2018, 20:00