Mam w javascript SSJS funkcję, która przyjmuje w parametrze. W funkcji muszę sprawdzić jaki typ elementu jest parametrem.

Mogę sprawdzić na przykład, czy ten typ jest tablicą:

if(false == values instanceof Array)

Zauważyłem, że czasami parametrem przychodzącym jest ArrayList ciągów. Czy można sprawdzić ten typ również w SSJS?

Na razie po prostu konwertuję typ obiektu, zanim wyślę go do funkcji.

1
Patrick Kwinten 15 listopad 2018, 11:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz sprawdzić

values instanceof java.util.ArrayList

Lub z

values instanceof java.util.List

Jeśli chcesz objąć wszystkie rodzaje list Java.

3
Knut Herrmann 15 listopad 2018, 15:15