Wiem, jak wyszukać datę NAJNOWSZĄ i wartość NAJBARDZIEJ:

Większość używana ilość:

SELECT * FROM tour_packages
WHERE active = 1
ORDER BY quantity_used DESC

Ostateczny termin:

SELECT * FROM tour_packages  
WHERE active = 1 
ORDER BY start_date DESC

Ale jak mogę zrobić jedno i drugie, by móc przeszukiwać NAJNOWSZĄ datę Z NAJWIĘKSZĄ wartością w number_used? Czy ta praktyka jest w ogóle możliwa?

EDYTOWANE: Myślę, że moje pytanie nie jest wystarczająco jasne.

Zamierzam najpierw znaleźć dane z datą NAJNOWSZĄ, a następnie z tego wyniku ZNAJDŹ najwyższą WARTOŚĆ z ilość_używana.

0
YGOPRO 18 listopad 2018, 07:27

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że potrzebujesz tylko dwóch kluczy order by:

SELECT tp.*
FROM tour_packages tp
WHERE tp.active = 1 
ORDER BY tp.start_date DESC, tp.quantity_used DESC;

Spowoduje to zwrócenie wierszy uporządkowanych według dat, aw ramach każdej daty te z największą ilością idą jako pierwsze.

2
Gordon Linoff 18 listopad 2018, 07:29