Znowu mam trochę problemów z implementacją metody XML PATH łączenia wielu wierszy.

Biorąc pod uwagę następujący serwer SQL temptable:

project  |  NAME  |   display_name
-----------+------------+-------------------
 a     Developer     Amelia   
 a     Developer     Ruby
 a     Administrator   Olivia   
 b     User       Isla  
 b     Developer     Emily  
 c     User       Poppy   
 c     Administrator   Ava  
 c     Administrator   James 

Wynik powinien być:

project  |  NAME    | display_name
-----------+----------------+----------------
 a     Developer     Amelia, Ruby
      Administrator   Olivia

 b     User       Isla  
      Developer     Emily  

 c     User       Poppy   
      Administrator   Ava,James

Czy coś takiego jest nawet możliwe z XML PATH itp.?

0
happenz 19 listopad 2018, 13:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak, możesz użyć klauzuli FOR XML PATH():

SELECT DISTINCT t.project, t.name, STUFF(t1.display_name, 1, 1, '') AS display_name
FROM table t CROSS APPLY
   (SELECT ', '+t1.display_name 
   FROM table t1
   WHERE t1.project = t.project AND t1.name = t.name
   FOR XML PATH('')
   ) t1(display_name);
1
Yogesh Sharma 19 listopad 2018, 13:22