Zastanawiałem się, czy jest możliwe zrobienie rozszerzenia Chrome, które nasłuchuje zdarzenia (takiego jak naciśnięcie przycisku lub klawisza), nawet jeśli sama przeglądarka Chrome nie jest skoncentrowana.

Celem byłoby na przykład wstrzymanie wideo z YouTube po naciśnięciu określonej sekwencji klawiszy.

Jedynym problemem jest stworzenie globalnego słuchacza. Czy Javascript lub Chrome je obsługuje?

1
Shuumi 18 listopad 2018, 23:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zobacz dokumentację interfejsu API chrome.commands.

Polecenia to skróty klawiaturowe; domyślnie polecenia są ograniczone do tego, kiedy Chrome jest skupiony, ale możesz tworzyć polecenia o zasięgu globalnym.

Jako programista jesteś ograniczony do ustawienia domyślnych poleceń globalnych na Ctrl+Shift+[0..9], ale użytkownik może przypisz polecenie ręcznie do czegoś innego.

Objawiasz sekcję:

  "commands": {
   "toggle-feature-foo": {
    "suggested_key": {
     "default": "Ctrl+Shift+5"
    },
    "description": "Toggle feature foo",
    "global": true
   }
  },

Następnie możesz użyć chrome.commands.onCommand.addListener, aby zareagować na zdarzenie.

2
Xan 19 listopad 2018, 16:50