Czy ktoś wie, czy / kiedy Diffie-Hellman-Group1-Sha1 będzie obsługiwany przez skręcony? Obecnie widzę poniższą listę obsługiwanych wymian kluczowych:
ECDH-SHA2-NISTP256, ECDH-SHA2-NISTP384, ECDH-SHA2-NISTP521, Diffie-Hellman-Group-Exchange-Sha256, Diffie-Hellman-Group-Exchange-Sha1, Diffie-Hellman-Group14-Sha1, Diffie-Hellman- Group1-Exchange-Sha1
.. Obecnie korzystanie z wersji 18.9

-1
joe 20 grudzień 2018, 17:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wyszukaj skrętek Tracker dla biletu do dodawania takiej funkcji.

Jeśli nie znajdziesz takiego zgłoszenia, złóż je.

Jeśli bilet jest dostępny, przejrzyj go. Jeśli bilet nie jest dostępny do przeglądu, wdrożyć go i przesłać go do przeglądu.

Jeśli nie jesteś w stanie przejrzeć lub wdrożyć takiej funkcji, opublikuj na liście mailingowej swoje zainteresowanie tą funkcją i wszelkie zachęty, które możesz zaoferować, aby zmotywować kogoś innego do wykonania pracy.

Funkcja zostanie uwzględniona w pierwszej skręconej wersji, która ma miejsce po zakończeniu implementacji funkcji w Master.

0
Jean-Paul Calderone 20 grudzień 2018, 18:52