Prometheus DB odbiera połączenie Api, jak mogę uzyskać dane przez ostatnie 15 minut?

Mogę uzyskać dane dla instancji końca nazwy

for example
query=netdata_redis_bgsave_health_status_average{instance='ny-r-user2'}

Ale jak mogę uzyskać dane dotyczące zasięgu lub ostatnich minut

query=up&start=2018-11-23T09:10:30.781Z&end=2015-11-23T09:12:00.781Z&step=15s'
0
Boris Adamyan 23 listopad 2018, 12:49

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ta linia zwraca .json don przez ostatnie 15 min, krok 10 sekund

Http://localhost:9090/api/query?query=nazwa[15m]

0
Boris Adamyan 23 listopad 2018, 14:18