Mam listę konwencji poniżej, chcę filtrować tę listę według specjalizacji, tzn. jak wpisuję 15 to zwraca konwencje o id 1 i 2

[
 {
  "id": 1,
  "typeActivities": [
   {
    "id"=11,
    "specialitiesId": [10, 15]
   }
  ]
 },
 {
  "id": 2,
  "typeActivities": [
   {
    "id"=22,
    "specialitiesId": [10]
   },
   {
    "id"=222,
    "specialitiesId": [15]
   }
  ]
 },
 {
  "id": 3,
  "typeActivities": [
   {
    "id"=33,
    "specialitiesId": [12]
   }
  ]
 }
]

Próbowałem z tą funkcją, ale nic nie zwracam

let input: number = 15;
let convention: Convention[];
convention = this.conventions.filter(convention => {
  let typeActivities: TypeActivity[] = convention.typeActivities.filter(typeActivitiy => {
    if (typeActivitiy.specialitiesId) {
      return input == typeActivitiy.specialitiesId.find(id => id == input);
    }
  });
  //console.log(convention.typeActivities.map(i => i.id).filter(item => typeActivities.map(i => i.id).indexOf(item) >= 0));
});
2
Aymen Kanzari 23 listopad 2018, 17:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Array#some jest naprawdę przydatne do takich rzeczy:

let input: number = 15;
let convention: Convention[];
convention = this.conventions.filter(convention =>
  convention.typeActivities.some(activity =>
    activity.specialitiesId.some(e => e == input)
  )
);

convention.typeActivities.some(...) wywoła swój predykat z każdym wpisem, dopóki się nie skończy (some zwraca false) lub predykat zwróci prawdziwą wartość (some zwraca true); to samo z activity.specialitiesId.some(...).

Przykład JavaScript na żywo:

const example = {
  conventions: [
   {
     "id": 1,
     "typeActivities": [
       {
         "id": 11,
         "specialitiesId": [10, 15]
       }
     ]
   },
   {
     "id": 2,
     "typeActivities": [
       {
         "id": 22,
         "specialitiesId": [10]
       },
       {
         "id": 222,
         "specialitiesId": [15]
       }
     ]
   },
   {
     "id": 3,
     "typeActivities": [
        {
          "id": 33,
          "specialitiesId": [12]
        }
     ]
   }
  ],
  find(input) {
   let convention;
   convention = this.conventions.filter(convention =>
    convention.typeActivities.some(activity =>
     activity.specialitiesId.some(e => e == input)
    )
   );
   return convention;
  }
};
console.log(example.find(15));
.as-console-wrapper {
 max-height: 100% !important;
}
5
T.J. Crowder 23 listopad 2018, 17:26