W Javie możemy to zrobić tak:

new Date(10L);

To 10 milisekund od 1 stycznia 1970 UTC.

Nie wygląda to w dokumentacji MDN podobnie jak Javascript ma podobny konstruktor. Czy musimy zrobić coś takiego:

new Date(0,0,0,0,0,0,10);
2
Ole 1 listopad 2018, 02:24

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie tak trudno:

new Date(10);

Przyrostek L w stylu C nie jest funkcją JavaScript, ale poza tym Date() działa zgodnie z oczekiwaniami.

Jedną z metod konstruktora jest:

new Date(value);

Gdzie value jest konkretnie zdefiniowany jako:

Wartość całkowita reprezentująca liczbę milisekund od 1 stycznia 1970, 00:00:00 UTC, z ignorowaniem sekund przestępnych (Unix Epoch; ale weź pod uwagę, że większość uniksowych funkcji znaczników czasu liczy się w sekundach).

To jest dokładnie to, czego szukasz, więc działa tak, jak można oczekiwać od Javy.

4
tadman 1 listopad 2018, 20:26