Mam problemy z renderowaniem listy i filtrowaniem danych z wyliczonymi właściwościami

Zamiast zakodowanej wartości row.age, chciałbym użyć filterKey do filtrowania row.age.

Jak to zarchiwizować? Po prostu tego nie rozumiem.

Oto mój przykład:

szablon:

<button type="button" class="btn btn-t1-secondary" v-on: click="filterKey = '15'">11</button>
<button type="button" class="btn btn-t1-secondary" v-on: click="filterKey = '30'">8</button>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Category</th>
      <th>Age</th>
      <th>Food</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr v-for="row in filteredCategory">
      <td>{{ row.category }}</td>
      <td>{{ row.age }}</td>
      <td>{{ row.food }}</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

JavaScript:

<script>
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  filterKey: '',
  filterCategory: '',
  dataToFilter: [
   {
    category: 'dog',
    age: '11',
    food: 'bone'
   },
   {
    category: 'cat',
    age: '8',
    food: 'fish'
   }
   //etc.
  ]
 },
 computed: {
  filteredCategory() {
   return this.dataToFilter.filter(function (row) {
    return row.category === 'dog'
   })
    .filter(function (row) {
     console.log(this.filterKey)
     return row.age === '15'
    })
  },
 }
})
</script>

Rozwiązanie

Jak zasugerował @Sadraque_Santos, użyłem funkcji strzałek.

Kod

filteredCategory() {
return this.dataToFilter.filter( r => r.category === 'dog' && r.age === this.filterKey);
}

Ponadto muszę obsługiwać IE11, więc po prostu używam Babel do kompilacji kodu dla mnie.

0
Kuu_Tamo 21 listopad 2018, 15:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Aby mieć dostęp do this wewnątrz filter, map lub innej użytecznej metody, musisz dowiedzieć się o funkcje strzałek, pozwalają na utworzenie funkcji bez this powiązanego z tym obiektem, więc zamiast używać:

filteredCategory () {
 return this.dataToFilter.filter(function (row) {
  return row.category === 'dog'
 })
  .filter(function (row) {
   console.log(this.filterKey)
   return row.age === '15'
  })
}

Twój kod powinien wyglądać następująco:

  filteredCategory () {
   return this.dataToFilter
    .filter((row) => row.category === this.filterCategory)
    .filter((row) => row.age === this.filterKey)
  }
1
Sadraque Santos 22 listopad 2018, 20:16