Rozwiązywałem problem z jedną z naszych stron i znalazłem pętlę feachloop, w której zagnieżdżono pętle foreach i zamiast je zagnieżdżać, zamierzałem wielowątkowo pętle foreach i rozdzielić je pojedynczo

List<int> buildings = new List<int>();
      List<int> wings = new List<int>();
      List<int> complexes = new List<int>();
      List<int> unittypes = new List<int>();
      int floors = 0;
      int unitcnt = 0;
      ICollection<PMRUnitTypes> units = new List<PMRUnitTypes>();
      List<PMRProjectConfig> UnityTypesObj = new List<PMRProjectConfig>();


      //for each config in the project, get the summay

      foreach (var c in prj.Configs)
      {
        //add the buildings
        if (c.PB_ID.HasValue && buildings.FirstOrDefault(b => b == c.PB_ID.Value) <= 0)
          buildings.Add(c.PB_ID.Value);

        //add the complexs
        if (c.PC_ID.HasValue && complexes.FirstOrDefault(co => co == c.PC_ID.Value) <= 0)
          complexes.Add(c.PC_ID.Value);

        //add the wings
        if (c.PW_ID.HasValue && wings.FirstOrDefault(w => w == c.PW_ID.Value) <= 0)
          wings.Add(c.PW_ID.Value);

        //add the floors
        if (c.Floor_ID.HasValue)
          floors++;

        UnityTypesObj.Add(c.UnitTypes);

        //add the unit type codes
        foreach (var ut in c.UnitTypes)
        {
          if (unittypes.FirstOrDefault(utc => utc == ut.PUTC_ID) <= 0)
            unittypes.Add(ut.PUTC_ID);
        }

        //get the units
        var dscnt = DataServiceLocator.RunStoreProcedureReturnDS("GetPMRUnitsCountFromConfig", 200, new SqlParameter[]{
          new SqlParameter{ParameterName = "@PPC_ID", Value= c.PPC_ID}
        });

        foreach (DataRow r in dscnt.Tables[0].Rows)
        {
          unitcnt += int.Parse(r["unitCount"].ToString());
        }
      };

Oto mój kod, ale w drugiej pętli foreach zamiast tego próbowałem dodać go do listy, a następnie przejść przez niego po wykonaniu tego początkowego, ale otrzymuję powyższy błąd z ICollection. Dowiedziałem się, że PMRUnittypes to ICollection konfiguracji, ale czy jest jakiś sposób, aby to zrobić lub napisać to lepiej, co przyspieszyłoby kod?

Błąd dotyczy UnityTypesObj.Add(c.UnitTypes);, a proj.configs pochodzi z bazy danych var cust =DataServiceLocator.GetCustomer_DAO().GetCustomerByID(customerID, Context);

c#
1
Josh Deshazer 9 listopad 2018, 20:29

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ c.UnitTypes jest kolekcją, musisz zamiast tego użyć AddRange:

UnityTypesObj.AddRange(c.UnitTypes);
1
LarsTech 9 listopad 2018, 23:15